Beaune de Château Premier Cru được chill ở độ lạnh 15oC đủ độ lạnh độ ẩm! Perfect to enjoy it with the nature temperature!! Nice trip organized by Phoenix Voyages, thanks sếp Tuan Linh LE!!!


Truyền thuyết Đam Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Giời là có thật cả nhà ạ!:)
Post tạm đây cho một chủ nhật tươi hồng rồi sẽ có bài review chi tiết sau nhé!
Thanks

Phoenix Voyages Vietnam

a lot for organizing this amazing trip!!!

Tâm sự một đứa dậy sớm, đi kayak một mình nhưng ảnh đẹp hơn nhiều đứa đi 2 mình!!! Hahaha (so mean- but NO care!)