Thông báo cập nhật địa chỉ công ty từ 12.04.2021

Do quận 𝟮 nay đã thuộc thành phố Thủ Đức nên từ ngày 𝟭𝟮/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟭, địa chỉ trên giấy tờ hành chính của Phoenix Voyages Vietnam sẽ được cập nhật như sau. Địa chỉ mới: 57-59 Đường số 7, Khu phố 5, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách […]

Read More