“Nam tả nữ hữu” dưới con mắt của khoa học và ứng dụng thực tiễn của nó

Trong cuộc sống, chắc hẳn nhiều người đã từng nghe câu “nam tả nữ hữu” trong các nghi lễ như cưới hỏi (cả Đông và Tây), cúng bái và đặt di ảnh bàn thờ tổ tiên, chôn cất, xem chỉ tay bói toán, bố trí nhà cửa, bố trí ở chùa chiền và ở nhà […]

Read More