Việt Nam đứng top 21 điểm du lịch nên đến năm 2021

Trong số 21 điểm đến tốt nhất năm 2021, tạp chí du lịch Mỹ nổi tiếng có chọn khu vực Nam Trung Bộ, Việt Nam. Ban biên tập tạp chí du lịch hàng đầu thế giới này đánh giá ất ít nơi có thể kiểm soát Covid-19 hiệu quả như Việt Nam, bằng chứng là lệnh đóng cửa biên giới sớm và tỉ lệ lây nhiễm cũng như tử vong thấp đáng kể. Quốc gia Đông Nam Á này thận trọng trong việc mở cửa dần dần cho du khách quốc tế, mức độ chăm sóc sức khỏe và các kế hoạch liên quan cũng được chú trọng.

Read More